top of page
Depositphotos_8230120_l-2015.jpg

משפט מסחרי

משרדנו הינו בעל ניסיון של שנים רבות בתחום המשפט המסחרי ומעניק ייעוץ שוטף ללקוחות רבים בתחום המסחרי. ההתמחות כוללת ניהול משא ומתן, חתימה על הסכמים והתקשרויות, טיפול במכרזים, ייעוץ שוטף לגבי חוזים והתנהלות מול לקוחות וספקים.

 

ייחודו של משרדנו הינו במתן מענה כולל בתחום משפט המסחרי, תוך בחינת מהות העסק של הלקוח, בדיקת ההיבטים הכלכליים וההשלכות הכלכליות על העסק כתוצאה מהטיפול המשפטי, על מנת להציע דרך טיפול משפטית שתהיה מתאימה לעסק של הלקוח תוך בחינת ההשלכות העתידיות של המהלכים המשפטיים.

 

חברות ושותפויות

טיפול בהסכמים להקמת חברות ושותפויות, רישום חברות ברשם החברות, דיווחים לרשם החברות, הסכמים בין בעלי מניות, הקצאות הון, סכסוכים בין בעלי מניות ופירוק חברות.

ייעוץ מסחרי שוטף לחברות, הסכמים, ניהול משא ומתן, הסכמי סחר, שיתופי פעולה, הסכמי ספקים, הסכמי הפצה, הסכמי תכנון,  הסכמים עם לקוחות.

טיפול בסכסוכים עם ספקים ולקוחות כולל משא ומתן, ניהול הליכים, וגביית חובות.

ליווי שוטף של החברה בכל עסקיה תוך מענה מקצועי ומהיר לשאלות ובעיות המתעוררות במהלך עסקיה של החברה.

 

הייעוץ משפטי בתחום המסחרי הינו ייעוץ מקצועי משפטי המתייחס להיבטים הכלכליים והמסחריים של העסק/החברה.

bottom of page