top of page

צוואות, ירושה, דיור מוגן, יפוי כח מתמשך

צוואות וירושה

משרדנו מתמחה בכל הקשור לדיני הירושה, עריכת צוואות, קבלת זכויות מכח צוואות וירושות. ייעוץ בענייני ירושה וצוואות, תוך בחינת השיקולים המיסויים, הכלכליים, האישיים, המשפחתיים והמשפטיים, על מנת להבטיח ללקוח מענה מקיף ונכון בעניין הירושה.

ייצוג בבתי המשפט בכל הקשור לסכסוכי ירושה שונים תוך מתן מענה מיטבי לאינטרסים של הלקוח.

דיור מוגן

ייעוץ וליווי בכל הקשור לכניסה לדיור מוגן ו/או בעיות וקשיים בדיור מוגן, ניהול מו"מ מול בית הדיור המוגן, הכנת הסכמים, הבטחת כספי הדיור המוגן ומתן פתרונות לסיום ההתקשרות עם בית הדיור המוגן על מנת להבטיח החזרת הכספים ללקוח. ליווי הדייר באופן שוטף במהלך שהותו בבית הדיור המוגן.

 

יפוי כח מתמשך

בשנים האחרונות התפתח השימוש ביפוי כח מתמשך המאפשר לאנשים לקבוע מה יעשה לגבי מצבם הרפואי ו/או לגבי הרכוש שלהם במידה והם לא יהיו במצב שיוכלו לתת הוראות בעניינים אלו בעצמם.

משרדנו מתמחה בייעוץ בנוגע להכנת יפוי כח מתמשך, תוך בחינת מכלול האינטרסים של הלקוח. הכנת יפוי כח מתמשך ואישורו כדין.

למידע כללי על יפוי כח מתמשך >> 

bottom of page