top of page

ייעוץ וליווי בענייני קורונה

משרדנו מתמחה ומתמקצע בנושאים השונים הקשורים לשינויים במשק, בחקיקה ובבתי המשפט בתחום הקורונה.

ייעוץ שוטף בשאלות ובסוגיות של ביטול הסכמים בשל משבר הקורונה – ענייני שכירות ומכר מקרקעין, ביטול אירועים, קיום וביטול התחייבויות.

ייעוץ בנוגע לתקנות התו הסגול וכן לקבלת מענקים לעסקים מהמדינה.

ניהול משא ומתן נוכח השינויים בעקבות הקורונה, על מנת להקטין עלויות והוצאות עבור הלקוח.

bottom of page